Tahkim

Özel hukuka ilişkin mevcut veya muhtemel bir uyuşmazlığın çözümünde taraflar, yapacakları bir tahkim anlaşması ile söz konusu uyuşmazlığın çözümünü devlet yargısı dışında özel olarak seçtikleri ve hakem olarak adlandırılan kişilere bırakabilirler.

Uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümlenmesinin başlıca avantajları şunlardır:

Tahkim süreci gizlidir.

Duruşmalar da dâhil olmak üzere, tahkim yargılaması halka açık ve alenî değildir. Taraflar ve hakemler sıkı gizlilik kurallarına uymakla yükümlüdürler. Böylece ticari sırların ve gizli bilgilerin kamudan, medyadan ve rakiplerden korunması mümkün olur.

Hakemler uzmandır.

Böylece uyuşmazlığın profesyonel ve kişisel deneyime sahip uzmanlar tarafından çözülmesi sağlanmış olur.

Tahkim kararları icra edilebilir niteliktedir.

Tahkim kararları, devlet mahkemesinde verilen hâkim kararları gibi icra edilebilirler. Özellikle yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklar bakımından tahkim kararlarının icrası birçok ülkede adli mahkeme kararlarının icrasından daha kolaydır. Bunun sebebi 1958 tarihli Yabancı Tahkim Kararlarının Tanınması ve İcra Edilebilmesine Dair New York Sözleşmesi’dir.

Tahkim zaman ve masraf tasarrufu sağlar.

Uyuşmazlığa uygun olarak belirlenen usul kuralları, tahkim sürecinin devlet mahkemelerinde görülen yargılamaya göre daha kısa sürede ve daha az masraf yapılarak tamamlanabilmesine olanak tanır. Örneğin, uygun bir tahkim dili ve/veya yerinin seçilmesi, gereksiz tercüme ve yolculuk masraflarının engellenmesini ve böylece masraflardan tasarruf edilmesini sağlar.

Uyuşmazlıkların Merkezimizin tahkim kurallarına (FOCUS Tahkim Kuralları) göre çözümlenebilmesi için, tarafların yaptıkları sözleşmelere; “İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar, FOCUS Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca çözümlenecektir.” şeklinde bir madde koymaları yeterlidir.

Bu doğrultuda, Türkiye’de kurumsal tahkim hizmeti veren sayılı kurumlardan birisi olan FOCUS Arabuluculuk ve Tahkim Merkezine başvurarak tahkim başvuru dilekçesini doldurabilir ve [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dilekçenizin Merkezimize ulaşmasından itibaren en kısa süre içinde Merkezimizin Sekretaryası sizinle ve karşı tarafla iletişime geçecektir.

Merkezimiz sizlere uyuşmazlığınızın tahkim yoluyla çözümü konusunda Sekretarya hizmeti ve tahkim görüşmelerinizi güvenilir ve rahat bir ortamda gerçekleştirebileceğiniz uluslararası standartlara sahip fiziki mekân imkânı sunacaktır.